Covid-19

Eind november 2020 heeft de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) een vernieuwde richtlijn uitgegeven over het hervatten van duiken na een Covid. In de afbeelding het stroomdiagram over het hervatten duiken na een SARS-CoV-2 infectie. Daaronder de toelichting (tekst letterlijk overgenomen vanuit de richtlijn).


De duiker die komt voor een evaluatie na een SARS-CoV-2 infect dient hierop positief getest te zijn, anders is het onderhavige advies niet van toepassing. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën duikers na een doorgemaaktSARS-CoV-2 infect:
1) Duikers die asymptomatisch zijn (bv ontdekt bij contactonderzoek),
2) Duikers die een “mild” infect hebben doorgemaakt (niet opgenomen geweest in het ziekenhuis),
3) Duikers die een “matige ernstig”, “ernstig” of “zeer ernstig” infect hebben doorgemaakt (opgenomen geweest in het ziekenhuis).

De asymptomatische duikers kunnen weer gaan duiken een maand nadat zie hun positieve test hebben gehad. Als er geen verhoogd cardiovasculair risico is, is de kans op cardiopulmonale complicaties waarschijnlijk laag. Aangezien een doorgemaakt longinfect niet kan worden uitgesloten wordt geadviseerd om een spirometrie en een inspanningstest met SO2 meting te doen. Als dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, is er geen bezwaar tegen het hervatten van duiken. Zijn er afwijkingen, dan wordt een verdere analyse geadviseerd.

De duikers die een mild infect hebben doorgemaakt, en niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, kunnen in principe het duiken na een maand weer hervatten, als er geen sprake is van restklachten en er een laag cardiovasculair risico is. Aangezien een doorgemaakt longinfect niet kan worden uitgesloten wordt geadviseerd om een spirometrie en een inspanningstest met SO2 meting te doen. Als dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, is er geen bezwaar tegen het hervatten van duiken. Zijn er afwijkingen, dan wordt een verdere analyse geadviseerd. Zijn er rest klachten, of een verhoogd cardiovasculair risico, dan wordt een verder analyse geadviseerd.

De duikers die een matig of (zeer) ernstig infect hebben doorgemaakt, en opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, kunnen in principe het duiken na minstens drie maanden weer hervatten bij het ontbreken van klachten. In de praktijk zal het herstel na een matig of ernstig doorgemaakt infect waarschijnlijk langer duren. Aangezien er sprake is van een doorgemaakt longinfect uitgesloten wordt geadviseerd om een volledig pulmonale evaluatie te doen, met (onder andere) spirometrie, ergometrie met SO2 meting, en CT-thorax. Als dit onderzoek goed is, en er geen verdenking is op cardiale problematiek, is er geen bezwaar tegen het hervatten van duiken. Zijn er afwijkingen, dan wordt duiken ontraden.

* Een cardiale evaluatie wordt geadviseerd:
1) Bij (rest)klachten (bijvoorbeeld verminderd inspanningsvermogen), waarvoor geen pulmonale verklaring wordt gevonden.
2) Bij klinische verdenking (bijvoorbeeld typische klachten als palpitaties, pijn op de borst etc).
3) Als bij opname sprake is geweest van cardiale problematiek.
4) Bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *