ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een stoornis waarbij iemand vaak erg druk en snel afgeleid is. Er kunnen verschillende symptomen bij ADHD optreden, zoals problemen met aandacht en concentratie, problemen met hyperactiviteit, impulsiviteit en problemen met onder controle houden van emoties. Het is bij iedereen verschillend welke symptomen er zijn en in welke mate.
Afhankelijk van de soort en de ernst van de symptomen van de ADHD, kan duiken risicovol zijn. Aandachtsproblemen, afgenomen bewustzijn en impulsiviteit kunnen voor het duiken risicovolle symptomen zijn. Ik heb regelmatig bij een duikkeuring gehoord dat iemand met ADHD onder water rust vindt en zich juist beter kan concentreren. Echter overconcentratie of hyperfocus kan ervoor zorgen dat iemand dusdanig gefocust is op 1 ding dat hij niet meer bewust is van de wereld om hem heen, wat een risico voor de duiker of diens buddy kan zijn.

ADHD hoeft geen reden te zijn om iemand het duiken te ontraden. Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is duiken met ADHD veilig:
* Er zijn geen of minimale symptomen van de ADHD aanwezig (met of zonder medicatie).
* Bij gebruik van medicatie, moet deze minstens 3 maanden gebruikt worden alvorens te gaan duiken. Ook bij verandering van dosering moet er opnieuw 3 maanden gewacht worden. Dit om het effect en de bijwerkingen van de medicatie goed in kaart te hebben.
* Medicatie kan ervoor zorgen dat iemand zich een stuk prettiger voelt. Iemand met ADHD merkt duidelijk verschil, maar wisselt nogal eens met inname van de medicatie. Bijvoorbeeld op werkdagen wél en op weekenddagen géén medicatie. Belangrijk is dat de medicatie op een duikdag wél ingenomen moet worden om de veiligheid tijdens het duiken te behouden.
* Daarnaast staat ADHD-medicatie bekend om zijn rebound-effect; bij het uitwerken hiervan zullen de ADHD-symptomen in verhevigde mate optreden. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat dit rebound-effect niet tijdens de duik zal ontstaan.
* Bij gebruik van medicatie is de maximale duikdiepte 18m, gezien de mogelijke verhoogde gevoeligheid voor stikstofnarcose.
* Er zijn geen andere (psychiatrische) aandoeningen en er mogen geen andere psychofarmaca gebruikt worden

Het is sowieso verstandig als je ADHD hebt om een advies te vragen aan een duikerarts alvorens te gaan duiken. Deze arts kan eventueel besluiten om de duiker te verwijzen naar een psychiater met duikmedische kennis.

Gebaseerd op het standpunt ‘Duiken met ADHD/ADD’ van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD).