Depressie

Duiken bij gebruik van antidepressiva vanwege een depressie is altijd een moeilijke discussie. Duiken geeft (voor de meeste mensen!) veel ontspanning en rust in het hoofd, wat vervolgens weer zorgt voor verbetering van de stemming. Maar dan is er geen sprake van een depressie.

Maar hoe is dit bij een depressie? In principe wordt duiken ontraden bij mensen die een depressieve stoornis hebben. Dit is niet vanwege de medicatie welke voorgeschreven wordt bij een depressie, maar vanwege de verschijnselen van een depressie. Een depressie kan gepaard gaan met een aantal in potentie voor duiken risicovolle symptomen, zoals suïcidaliteit, angst, geringe energie, traagheid in denken, slechte besluitvorming en aandachts- en concentratieproblemen. Hierdoor kunnen er onveilige situaties tijdens het duiken ontstaan voor zowel de duiker als voor de buddy. Bovendien kan bij duiken een doodswens getriggerd worden door de donkere omstandigheden met weinig zicht waarin je soms duikt; onder invloed van stikstof waarbij je niet meer helder denkt kan de doodswens zomaar een werkelijke suïcide worden.

Echter een depressieve stoornis kan ook goed onder controle zijn middels antidepressiva. Sommige mensen gebruiken al jarenlang antidepressiva en voelen zich hier goed bij. Deze mensen zouden kunnen duiken onder een aantal voorwaarden:
* Er is sprake van een stabiele situatie gedurende tenminste 3 maanden (met of zonder medicatie).
* Tijdens verandering van medicatie (opbouw of afbouw) kan de stemming veranderen en is er dus geen sprake van een stabiele situatie. Dus na medicatieveranderingen mag er gedurende 3 maanden niet gedoken worden.
* Bij gebruik van medicatie is de maximale duikdiepte 18m, gezien de mogelijke verhoogde gevoeligheid voor stikstofnarcose.
* Het antidepressivum dient het enige psychofarmacum te zijn. Bij gebruik van andere medicatie zoals benzodiazepine’s (rustgevende medicatie) kan er niet gedoken worden.

Het is sowieso verstandig bij gebruik van antidepressiva om een advies te vragen aan een duikerarts alvorens te gaan duiken. Deze arts kan eventueel besluiten om de duiker te verwijzen naar een psychiater met duikmedische kennis.

Gebaseerd op de richtlijnen ‘Duiken met antidepressiva’ en ‘Duiken met een depressieve stoornis’ van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD).