Suikerziekte

[Diabetes Mellitus]

Vroeger was suikerziekte [diabetes mellitus] een absolute contra-indicatie om te mogen duiken. Tegenwoordig kijkt men daar wat anders naar en zijn er richtlijnen opgesteld voor duiken met diabetes. 

Duiken met diabetes is zeker mogelijk mits er rekening gehouden wordt met een aantal zaken. Duiken kost energie en zorgt voor verbranding van bloedsuikers. En de suikerhuishouding is bij mensen met diabetes nu juist hetgeen wat gestoord. Daardoor kunnen de bloedsuikers gevaarlijk laag zakken (de zogenoemde hypoglykemie) met als gevolg bewustzijnsverlies. Als dit tijdens het duiken gebeurd, is dit fataal. Daarom is het belangrijk om vooraf reeds met een aantal dingen rekening te houden.

Wat betreft de duiker zelf moet de diabetes stabiel ingesteld zijn op medicatie (zowel tabletten als insuline) tijdens de laatste 6 maanden. De duiker moet een hypoglykemie goed aanvoelen en hiernaar kunnen handelen, en er mag geen orgaanschade zijn door de diabetes.

Daarnaast moet de buddy op de hoogte zijn van de diabetes, en moet deze weten hoe hij moet handelen in geval van een hypoglykemie. Onderling moet afgesproken worden wat het handsignaal is bij klachten van een hypoglykemie (zie foto; L van Lage bloedsuiker).

Er wordt geadviseerd om op de duikdag de bloedsuikers frequente te controleren, waardoor de trend van de bloedsuikers duidelijk wordt. Bij een stabiele bloedsuiker of stijgende bloedsuiker kan veilig gedoken worden, mits de startwaarde hoger dan 8.0 ligt. Bij een bloedsuiker hoger dan 15.0 is het aan te bevelen de duik te annuleren vanwege risico op uitdroging. Ook ná de duik moet de bloedsuiker gelijk gecontroleerd worden.

Om de bloedsuikers te optimaliseren wordt geadviseerd extra aandacht te hebben voor voldoende vochtinname (minimaal 1000cc éxtra) en koolhydraten, en de medicatie-dosering eventueel aan te passen waardoor de bloedsuikers hoger liggen. Daarnaast wordt aangeraden om snelle suikers in de buurt te hebben (bijvoorbeeld dextro of glucose-gel).

Zoals jullie lezen: duiken met diabetes behoeft extra aandacht, maar hiermee is het zeker mogelijk!

Bovenstaande gebaseerd op richtlijn ‘Duiken met diabetes’ van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD).