Epilepsie

Ik ben in de afgelopen jaren meermalen benaderd met de vraag of duiken met epilepsie mogelijk is. Iemand met epilepsie (actueel of in de voorgeschiedenis) zal bij een duikkeuring afgekeurd worden. Epilepsie en duiken is potentieel dodelijk. Als er onder water bewustzijnsverlies optreedt als gevolg van een epileptisch insult, is de kans heel groot dat het mondstuk uitvalt en iemand water inademt wat meestal fataal is.

Door de jaren heen ben ik echter ook uitzonderingen tegengekomen waarbij iemand met epilepsie in de voorgeschiedenis tóch goedgekeurd is voor het duiken. Zoals bijvoorbeeld iemand die ruim 10 jaar geleden éénmalig een epileptisch insult heeft gehad en sindsdien zonder medicatie geen aanvallen meer heeft gehad. Of iemand met een epileptisch insult met een duidelijke aanwijsbare oorzaak.

Richtlijnen

De richtlijnen die aangehouden kunnen worden bij epilepsie en een duikwens:
* Aanval vóór het 4e levensjaar -> geen consequenties voor het duiken
* 1e aanval na 4e levensjaar en nadien 5 jaar aanvals- en medicatievrij -> goedkeuring
* Eén aanval na 4e levensjaar door duidelijke en vermijdbare provocatie -> goedkeuring na 3 maanden aanvalsvrij
* 5 jaar aanvalsvrij met medicatie -> goedkeuring overwegen
* Alleen aanvallen op vaste tijden of onder vaste omstandigheden (bijvoorbeeld uitsluitend nachtelijke aanvallen) -> goedkeuring overwegen
* Manifeste epilepsie (ook met lage aanvalsfrequentie) -> afkeuren
* Verandering van anti-epileptica -> afkeuren tijdens de verandering en 3 maanden erna
* Epilepsie na hersenletsel (bijvoorbeeld traumatisch hersenletsel, herseninfarct) -> tot 1 jaar daarna afkeuren

Daarbij kunnen ook de CBR-richtlijnen in de overweging meegenomen worden. Als iemand niet door een CBR-keuring komt en rij-ongeschikt is, is duiken ook niet geschikt.  

Advies

Het is in ieder geval raadzaam om een preventief duikmedisch onderzoek te hebben als je wilt gaan duiken en je hebt ooit een epileptisch insult gehad. De duikerarts kan dan een individuele afweging maken op basis van de medische gegevens en de huidige situatie of duiken wel of niet medisch verantwoord is.