Factor V Leiden

Rode bloedcellen in bloedvat

De afgelopen maanden heb ik (toevallig?) meermalen de vraag gekregen of het veilig is om te duiken met Factor V Leiden.

Wat is Factor V Leiden?

Factor V Leiden is een bloedstollingsziekte die een verhoogde kans geeft op stolselvorming in de bloedvaten wat een spontane trombose tot gevolg kan hebben. De ziekte is genetisch bepaald. Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking is drager van het gen, maar vaak is dit onbekend. De diagnose wordt gesteld als er een trombose heeft plaatsgevonden zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak, of als er onderzoek wordt verricht als de aandoening in de familie voorkomt. Behandeling van de ziekte is er niet. Als iemand bekend drager is van de ziekte, kan er ter preventie van de trombose bloedverdunners gebruikt worden. Aangezien het gebruik van bloedverdunners ook risico’s met zich meebrengt, wordt dit niet standaard gedaan.

Kun je veilig duiken met Factor V Leiden?

Er is geen bezwaar tegen de duiksport. In de praktijk blijken er geen trombotische complicaties te zijn bij het duiken en is er geen activatie van de stollingsfactoren. Tenslotte heeft 5% van de duikers Factor V Leiden zonder dit te weten. Bij gebruik van bloedverdunners of na een doorgemaakte trombose zijn er wel risico’s bij het duiken. Zie hiervoor elders op mijn website.

Gebaseerd op richtlijn ‘Duiken na doorgemaakte trombose of bij trombofilie’ van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD).
Meer informatie over duiken na een trombosebeen, zie hier.
Meer informatie over duiken met bloedverdunners, zie hier.