Herseninfarct

Vraag & Antwoord – Duiken na een herseninfarct

Q/ Mijn man heeft 1,5 jaar geleden een herseninfarct gehad, waar hij een afasie heeft overgehouden. In het begin had hij ook verlammingsverschijnselen, maar die zijn gelukkig volledig weggetrokken. Hij gebruikt nu nog bloedverdunners en een cholesteroltablet.
Mijn man heeft altijd heel graag gedoken. Voornamelijk op vakantie, waar hij meerdere brevetten en specialties heeft gehaald. Hij zou dit graag weer willen oppakken, maar de vraag is of dit verstandig is na zijn herseninfarct. Kun jij me hierin helpen?

A/ Je man is een heel eind hersteld van het herseninfarct, maar heeft in de vorm van de afasie nog wel restschade overgehouden. Een gedeelte van zijn hersenen is blijvend beschadigd. Het is inderdaad zo dat het niet goed valt te voorspellen hoe de stikstofopname (en afgifte) zal zijn in dit beschadigde weefsel, waardoor duiktabellen en computers onbetrouwbaar worden. Deze gaan tenslotte uit van rekenmodellen bij gezonde weefsels. Er moet dus vanuit gegaan worden dat mensen na een herseninfarct een verhoogd risico hebben op type 2 decompressieziekte; de decompressieziekte die gelokaliseerd is in oa de hersenen. Het is daarom sowieso verstandig om een conservatief duikprofiel aan te houden als er na een herseninfarct met restschade weer gedoken gaat worden.
Daarnaast is het belangrijk om in de overweging te nemen dat de reservemogelijkheden van het zenuwstelsel om beschadigingen te compenseren, afgenomen zijn. Dus als er een decompressieziekte ontstaat in het beschadigde gebied, zal het herstelvermogen een stuk minder zijn dan in gezond hersenweefsel.
Na een herseninfarct dient ook gekeken te worden of de functionele of cognitieve restverschijnselen de duikveiligheid nadelig kan beïnvloeden. Je schrijft dat je man alleen afasie heeft overgehouden aan het herseninfarct. Ik schat in dat dit niet een probleem is bij het duiken, zeker aangezien hij reeds bekend is met het duiken en al zijn duikbrevet heeft. Hij hoeft het duiken niet meer te leren, maar dit zal reeds een automatisme voor hem zijn.

Mijn advies voor je man: duiken na een herseninfarct kan overwogen worden, maar er moet veiligheidshalve wel uitgegaan worden op een verhoogd risico op decompressieziekte wat eventueel gecompenseerd kan worden door een conservatief duikprofiel (veilig duikgedrag). De eerste maanden na een herseninfarct is er een verhoogde kans op een recidief danwel op het ontstaan van epilepsie. Daarom wordt geadviseerd om gedurende een jaar na een herseninfarct niet te duiken.
Mochten je man ervoor kiezen om weer te gaan duiken, is het sowieso verstandig om een duikkeuring te laten verrichten door een duikmedisch geschoold arts.

Meer lezen?
Voor aanvullende informatie over het gebruik van bloedverdunners bij het duiken, zie hier.