Klaren

Tijdens het duiken heeft iedereen te maken met klaren. De ene duiker moet dit meer bewust doen dan de andere duiker.

Anatomie van het oor
Het oor bestaat uit het buitenoor [Outer Ear], het middenoor [Middle Ear] en het binnenoor [Inner Ear]. Het buitenoor en het middenoor zijn beiden luchthoudend, en van elkaar gescheiden door het trommelvlies [Ear Drum]. Het trommelvlies is een dun en flexibel vliesje en zorgt onder andere voor een goede geleiding van het geluid. Het middenoor staat in verbinding met de keelholte middels de buis van Eustachius [Auditory Tube]. De buis van Eustachius is bedekt met slijmvlies.

Wat is klaren?
Tijdens het afdalen neemt het volume lucht in het middenoor af, waardoor het trommelvlies naar binnen trekt. Om te voorkomen dat het trommelvlies gaat scheuren, dient de duiker ter compensatie lucht in het middenoor te brengen. En dit noemt met klaren.

Klaringstechnieken
Er zijn verschillende manieren waarop klaren uitgevoerd kan worden. De bekendste is de Valsalva-manoeuvre. Door met dichtgeknepen neus kracht te zetten, wordt door de lucht in de keelholte via de buis van Eustachius in het middenoor gebracht. Andere manoeuvres zijn bijvoorbeeld de Fenzel-manoeuvre en de toynbee-manoeurvre. Zie hier een overzicht van de verschillende klaringstechnieken.
Bij de ene duiker gaat het klaren heel makkelijk; die daalt af zonder een manoeuvre te hoeven uitvoeren. De andere duiker moet echter veel meer tijd voor nemen om te klaren. Dit kan komen door de bouw van het KNO-gebied; de ene persoon heeft een bredere buis van Eustachius dan de andere. Daarnaast kunnen vele factoren van invloed zijn op het zwellen van het slijmvlies van de buis van Eustachius. Bijvoorbeeld bovenste luchtweginfecties, allergie, roken, hooikoorts.

Zie elders voor tips om het klaren te vergemakkelijken.

Valsalva-manoevre duiken
Valsalva-manoeuvre en handgebaar voor het klaren