Medicatie en duiken

Medicatie

Regelmatig krijg ik de vraag of je met bepaalde medicatie mag duiken. Waarom zou duiken met bepaalde medicatie problemen opleveren?

Allereerst moet natuurlijk de aandoening waarvoor het medicijn voorgeschreven wordt, onder de loep genomen worden. De aandoening kan op zichzelf reden zijn om duiken te ontraden. Als voorbeeld wordt bij epilepsie duiken ontraden, terwijl anti-epileptica zelf veilig gebruikt kunnen worden bij duiken.

Daarnaast kunnen bijwerkingen van medicijnen reden zijn om duiken te ontraden. Over het algemeen geldt dat als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, ze ook niet geschikt zijn voor duiken. Bijwerkingen als sufheid, slaperigheid, duizeligheid, wazig zien beïnvloeden het reactievermogen. Dit kan verschillen per persoon, tijdstip van inname en afhankelijk zijn van hoe lang je het medicijn al gebruikt.
Hoe weet je nu of medicijnen de rijvaardigheid kan beïnvloeden? Een gele sticker op het medicatiedoosje geeft aan dat het reactievermogen wordt beïnvloed. Ook zal dit vermeld worden in de bijsluiter. Op de website www.rijveiligmetmedicijnen.nl kun je van alle medicijnen een advies vinden ten aanzien van de rijvaardigheid.
Er wordt geadviseerd om de medicatie eerst op land te gebruiken om te ervaren óf en wélke bijwerkingen er zijn. Iemand dient gedurende 30 dagen na opstarten van medicatie (of verandering van een dosering) te wachten met duiken om het lichaam te laten wennen aan dit medicijn en eventuele bijwerkingen duidelijk te krijgen.

Als derde dient er gekeken worden of medicatie specifieke gevaren geven bij onderdompeling, hyperbare omstandigheden of het gasmengsel. Hier is slechts beperkt onderzoek naar gedaan. Er is bekend dat sommige medicijnen de schadelijke effecten van zuurstof kunnen vergroten (bijvoorbeeld Bleomycine tegen kanker, Chloroquine tegen malaria, Corticosteroiden / hormonen zoals Prednison, Sympathicomimetica). Sommige geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen (Amiodaron) kunnen slechter werken onder invloed van zuurstof. Aangezien bij duiken de partiële zuurstofdruk hoog wordt, kunnen deze medicijnen dus gevaren opleveren.

Bij twijfel is het natuurlijk altijd verstandig om bij een duikerarts te informeren of je veilig kunt duiken met bepaalde medicijnen. De duikerarts kan een risico-analyse maken betreffende de veiligheid voor het duiken.
Je kunt met mij (kosteloos) contact opnemen via dit contactformulier of mail (info@duikdokter.com). Eventueel kan het advies zijn om een duikkeuring in te plannen ter beoordeling van de veiligheid voor duikers.

Medicatie