Prednison

Kun je veilig duiken bij gebruik van een Prednison stootkuur, welke is voorgeschreven vanwege een aangezichtsverlamming? Hierbij zijn een aantal punten welke in de overweging meegenomen dienen te worden:

  1. Is de indicatie van het medicijn een reden om duiken (tijdelijk) af te raden?
    Bij het duiken kan dit problemen opleveren doordat je de 2e trap mogelijk niet goed in je mond kunt houden of dat de duikbril niet goed aansluit. Daarnaast kan de verlamming de verschijnselen van een eventuele decompressieziekte maskeren, waardoor het onderscheid niet goed meer gemaakt kan worden. Het lichaam is nu nog volop bezig met het oplossen van het probleem en heeft daarbij een verhoogde doorbloeding ter plaatse. En deze hogere doorbloeding geeft bij het duiken juist een verhoogd risico op decompressieziekte ter plaatse.
  2. Kunnen de bijwerkingen van het medicijn het duiken beïnvloeden?
    Prednison heeft een heel scala aan bijwerkingen, ook bij tijdelijk gebruik. Voor het duiken relevante bijwerkingen zijn bijvoorbeeld vasthouden van vocht, ‘opgepept’ gevoel, ontregeling van bloedsuiker, verhoogde gevoeligheid voor infecties.
  3. Hebben hyperbare omstandigheden of het gasmengsel invloed op de werking van het medicijn? Of andersom: Heeft het medicijn invloed op de hyperbare gevolgen van de gebruikte gasmengsels?
    Er zijn aanwijzingen dat Corticosteroiden (waar Prednison onder valt) de schadelijke effecten van zuurstof kan verhogen. Bij het duiken wordt de partiële zuurstofdruk verhoogd, wat bij gebruik van Prednison dus een verhoogd risico op zuurstofintoxicatie kan geven.

Op basis van deze  overwegingen heb ik de duiker ontraden om te gaan duiken. Het duiken kan hervat worden op het moment dat de kuur voorbij is en alle klachten zijn verdwenen.