Port-a-cath

[Poortkatheter]

Vraag & Antwoord – Duiken met een port-a-cath

Q/ Ik moet regelmatig medicatie hebben via een infuus. Omdat het prikken van een infuus elke keer problemen oplevert, heeft mijn arts me aangeraden een port-a-cath te laten plaatsen. Ik vraag me af of ik hiermee mag duiken?

A/ Een port-a-cath (ofwel een poortkatheter) is een implanteerbaar systeem met een kastje direct onderhuids welke verbonden is aan een slangetje welke in een bloedvat ligt. Medicatie en andere vloeistoffen kunnen op die manier makkelijk toegediend worden.

Er is weinig onderzoek verricht naar de gevolgen van het duiken voor het functioneren van een port-a-cath. Vanuit mijn duikmedische kennis heb ik hier wat overwegingen in:
* Een port-a-cath heeft een reservoir welke gevuld is met vloeistof. Lucht in dit reservoir kan problemen opleveren bij het duiken vanwege het inkrimpen en weer uitzetten van lucht. Belangrijk hierbij is dat er dus ook geen luchtbelletje in terecht komt. Dit is iets waar een verpleegkundige die de port-a-cath aanprikt extra alertheid op zou kunnen houden.
* Het is de vraag of de port-a-cath onder de hyperbare omstandigheden met extra druk goed kan blijven functioneren en niet inklapt. Als je weet van welke fabrikant de port-a-cath is, zou je dit bij de fabrikant kunnen informeren.
* De port-a-cath wordt meestal op de borstkas geplaatst, rechts of links onder het sleutelbeen. Dit kan net in de knel komen te zitten met de schouderband van de BCD/wing. Het is verstandig om te overleggen met de chirurg die de implantatie doet met betrekking tot de positie van port-a-cath.

Uit een Amerikaans laboratoriumonderzoek met verschillende port-a-caths bleek dat er geen gas uit de catheter ontsnapt op 3 ATA (=20m diepte) en dat het systeem niet vervormd. Dit kan echter niet herleid worden naar álle port-a-caths van verschillende fabrikanten.

NB: de onderliggende aandoening waarvoor de medicatie via de port-a-cath toegediend moet worden, kan op zichzelf staand reden zijn om duiken te ontraden. Raadpleeg daarom altijd een duikerarts als je een port-a-cath hebt of krijgt.