Trombosebeen

Vraag & Antwoord – Duiken met een trombosebeen

Q/ Ik ben gediagnosticeerd met een trombosebeen en moet nu 6 maanden bloedverdunners slikken. Mag ik nu duiken?

A/ Eerst wat achtergrondinformatie over een trombosebeen (medisch: Diep Veneuze Trombose / DVT). Bij een trombosebeen wordt een bloedvat in een ader van het been afgesloten door een bloedprop. Het bloed kan dan niet meer goed terugstromen van het onderbeen naar het hart, waardoor het onderbeen dik en pijnlijk wordt. Soms gaat er een stukje van de bloedprop af en stroomt dan met het bloed mee naar de longen. Dan is er sprake van een longembolie.
Een trombosebeen kan vele verschillende oorzaken hebben, van mild tot ernstige oorzaken. Langdurige immobiliteit zoals een lange vliegtuigreis kan een trombosebeen geven. Maar ook ernstige onderliggende aandoeningen zoals kanker of nierfalen. Maar niet altijd wordt de onderliggende oorzaak van een trombosebeen gevonden.
Het doel van de behandeling van een trombosebeen is om uitbreiding van de trombose en longembolieën te voorkomen. Daarnaast wordt het risico op blijvende schade aan het been door de trombose en de stagnerende bloeddoorstroming verkleind (het post-trombotisch syndroom). Medicamenteuze behandeling bestaat uit bloedverdunners die meestal 3 tot 6 maanden geslikt moeten worden.

Mijn advies ten aanzien van duiken met een trombosebeen: In de acute fase van een trombose wordt het duiken ontraden vanwege extra gevoeligheid voor het ontstaan van een decompressieziekte. Er wordt geadviseerd om gedurende 6 maanden na vaststelling van de trombose niet te duiken. Dit is onafhankelijk van de oorzaak van de trombose.
Na 6 maanden kan hervatten van duiken overwogen worden. Een evaluatie door een duikmedisch geschoold arts is nodig om te kunnen bepalen of er geen restverschijnselen zijn die problemen kunnen opleveren bij het duiken. Bij een trombosebeen valt te denken aan een verminderde belastbaarheid van het been door een post-trombotisch syndroom.
Gebruik van bloedverdunners is geen absolute contra-indicatie voor het duiken, maar kan wel een extra bloedingsrisico geven. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het duiken. Zie elders op mijn website voor meer informatie over duiken bij gebruik van bloedverdunners.

Gebaseerd op richtlijn ‘Duiken na doorgemaakte trombose of bij trombofilie’ van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD).