Gevolgde (na)scholingen

Gevolgde (na)scholingen in de duikgeneeskunde/

* September 2017: Dive & Marine Live Support – Outdoor Medicine
* Maart 2019: Basiscursus duikgeneeskunde deel 1 – Scott Haldane Foundation
* Mei 2019: Basiscursus duikgeneeskunde deel 2 – Scott Haldane Foundation
* November 2019: The Physiology and Medicine of Inert and Metabolic Gases in Diving – Capita Selecta Duikgeneeskunde
* Februari 2020: Opfriscursus Organisatie duikkeuring – Scott Haldane Foundation
* Mei 2020: Webinar Duiken, hyperbare therapie en corona – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* September 2020: Webinar Check je hart – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* Januari 2021: Webinar Kind en duiken – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* Januari 2021: Webinar Te Land, ter Zee en in de Lucht – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Over zuurstoftekort in de lucht (luchtvaartgeneeskunde), zuurstoftekort onder water (duikgeneeskunde) en de lange-termijn gevolgen van Covid-19 (cardiologie, sportgeneeskunde).
* November 2021: Webinar PFO, DCS en eerste hulp bij duikongevallen – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* November 2021: Verdiepingscursus Psyche onder druk – Scott Haldane Foundation
* Juni 2022: Webinar Risk assessment bij duikers en de duikkeuring. Return to diving na covid 19: een update – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* September 2022: Jubileumdag NVD met wetenschappelijk programma over de overleden duiker – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* Maart 2023: Webinar Neurologie en psychiatrie bij duikers – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* Juni 2023: Verdiepingscursus Nightmares for the Diving Doc – Scott Haldane Foundation
* Maart 2024: Webinar Duiken met een beperking – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde