Gevolgde (na)scholingen

Gevolgde (na)scholingen in de duikgeneeskunde/

* September 2017: Dive & Marine Live Support – Outdoor Medicine
* Maart 2019: Basiscursus duikgeneeskunde deel 1 – Scott Haldane Foundation
* Mei 2019: Basiscursus duikgeneeskunde deel 2 – Scott Haldane Foundation
* November 2019: The Physiology and Medicine of Inert and Metabolic Gases in Diving – Capita Selecta Duikgeneeskunde
* Februari 2020: Opfriscursus Organisatie duikkeuring – Scott Haldane Foundation
* Mei 2020: Webinar Duiken, hyperbare therapie en corona – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* September 2020: Webinar Check je hart – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde
* Januari 2021: Webinar Kind en duiken – Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde