Kind in het water

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) heeft recent (december 2020) zijn standpunt betreffende kinderen en duiken aangepast, waarbij adviezen worden gegeven per leeftijdscategorie. Hierop heb ik mijn eerder geschreven tekst over duiken met kinderen ook aangepast. Zie hier.

Door admin